HOT SALE

 
 

Máy làm đá bán nguyệt

Đã bán 1

12.000đ
-19%

Combo máy pha cà phê giá rẻ

Đã bán 17

500.000đ
Xem Thêm

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ
-19%

Combo máy pha cà phê giá rẻ

Đã bán 17

500.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ

SẢN PHẨM ĐANG GIẢM GIÁ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ
-20%

Máy làm đá viên 300kg

Đã bán 10

300.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ
Xem Thêm

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ
Xem Thêm

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ
Xem Thêm

MÁY PHA CÀ PHÊ

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ
Xem Thêm

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ
Xem Thêm

MÁY MÓC PHA CHẾ

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ
Xem Thêm

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ
Xem Thêm

NGUYÊN VẬT LIỆU PHA CHẾ

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ
Xem Thêm

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ

Máy làm đá viên 1 tấn

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá vảy 500kg

Đã bán 14

12.000đ
Xem Thêm

LINH KIỆN VÀ VẬT TƯ KHÁC

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ
Xem Thêm

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ

Máy pha cà phê Casadio 2 group

Đã bán 0

Máy pha cà phê casadio 1group

Đã bán 0

-8%

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 125KG

Đã bán 1

49.500.000đ

MÁY LÀM ĐÁ 200KG

Đã bán 4

5.000đ
-25%

Máy làm đá viên 500kg

Đã bán 6

30.000đ

Máy làm đá viên 100kg

Đã bán 0

8.000đ

Máy làm đá viên 75kg

Đã bán 3

12.000đ

Máy làm đá viên 700kg

Đã bán 1

12.000đ
Xem Thêm